بزرگترین پروژه‌ای که تا به حال کار کرده اید کدام است؟

ما به تجربه، به این درک رسیده ایم که بزرگی پروژه نه به ابعاد و طبقات آن، بلکه به روحی است که در هر پروژه جریان پیدا می‌کند. اما این سوال که کدام پروژه بهتر از دیگر پروژه‌هایتان است، شبیه سوالی از یک مادر در مورد فرزندان اوست، که کدام یک از بیشتر دوست دارد! پیشنهاد می‌کنیم به پورتفولیو ما سر بزنید و پاسخ سوالتان را بیابید.